LUTOASA
 
Lutoasa (maghiară Csomortán) este un sat în partea de nord-est a judeţului Covasna, în Depresiunea Târgu Secuiesc, la poalele sudice ale munţilor Ciucului. Aparţine de comuna Mereni.

CSOMORTAN TEMPLOMA CSOMORTAN EMLEKMU

De Mereni aparţine şi satul Lutoasa. Satul se situează la poalele Muntelui Sf. Mihai, în partea de vest, fiind ultimul sat al „Pământului Sfânt” Trei Scaune.Lutoasa este un sat maghiar-secuiesc cu 500 de locuitori. Conform tradiţiei şi-a primit numele de la familia Csomortanyi. Aşezarea apare destul de târziu în documente, şi anume în 1506.Conform lui Orban Balazs în hotarele satului se afla cândva cetatea Csomortan, iar din soldaţii şi personalul cetăţii s-a format satul de mai târziu. Cetatea în formă ovală este una dintre cele mai specifice cetăţi din judeţ, construit din piatră din epoca bronzului, a cărei construcţie datează din perioada târzie a bronzului.

În sat nu era şcoală până în 1840. Cei dornici de învăţat mergeau până la Estelnic. În 1872 şcoala bisericii catolice s-a transformat în şcoală comună, cu această ocazie fiind înălţată şi o clădire nouă. În aşezare funcţionează azi Şcoala Generală cu clasele I-IV, unde două cadre didactice din sat îi învaţă pe elevi. În clădire s-a amenajat şi grădiniţa.Pe lângă drumul de asfalt se află monumentul ridicat în memoria victimelor celor două Războaie Mondiale, care este lucrarea artistului Laub Ede, de la Poian.Satul nu avea biserică în Evul Mediu. Biserica romano-catolică a fost construită în cinstea Sfintei Elisabeta în 1982. Comunitatea a aşezat pe peretele bisericii placa memorială milecentenară, sădind totodată în curtea bisericii 11 brazi. Piesele de mobilier şi lăzile pictate reprezintă însemnate obiecte de artă populară.