La Mereni , la fel ca religia şi învăţământul joacă un rol deosebit în viaţa comunei. Până în 1826 aşezarea nu avea şcoală proprie, copiii învăţau la Lemnia. Prima serie de elevi şi-au început studiile la începutul secolului al XIX-lea , datorită muncii însufleţite a învăţătorului Demeter Gyorgy, deja în primii ani instituţia era caracterizată de educaţie de calitate.Şcoala de lemn, care avea şi locuinţă pentru învăţător, înălţată în 1889 a găzduit elevii aşezării timp de 120 de ani. A fost demolată în anul 2007 , pentru ca locul ei să fie preluat de o clădire modernă, impozantă, care corespunde cerinţelor secolului al XXI-lea. Şcoala nouă va fi predată în 2009, conform planurilor, şi va fi una dintre cele mai moderne şcoli săteşti din regiune, unde nu se vor preda numai cunoştinţe, ci vor fi predate generaţiilor tinere şi tradiţiile şi obiceiurile satului.