Biserica satului atrage de departe atenţia celor care vizitează aceste meleaguri. Conform documentelor bisericeşti prima capelă şi primul turn au fost construite în 1712, tocul uşii fiind de atunci fiind montat în intrarea bisericii de astăzi. Capela a fost demolată în 1934, apoi în anii 1940 s-a înălţat o capelă de lemn, în locul căreia s-a ridicat în 1983 biserică. Satul a devenit comunitate bisericească autonomă în 1948, până atunci aparţinea de Lemnia. Casa parohială a fost construită la sfârşitul anilor 1970.

 Cea mai importantă atracţie arhitecturală a aşezării este biserica cetate de pe Muntele Sf.Mihai, care reprezintă cea mai bine păstrată şi cea mai frumoasă clădire în stil baroc din regiune.Biserica apărată de un zid de piatră a fost construită în mai multe etape.Zidul cetăţii cu ambrazuri din jurul bisericii a fost înălţat la începutul secolului al XVI-lea,apoi a fost consolidat la nord şi sud cu turnuri de apărare sub formă de semicerc. Intrarea ăn ţintirim se află sub turnul porţii construit separat de biserică.

 Biserica de azi este ţinută în evidenţă ca monument ce poartă caracteristicile diferitelor perioade şi stiluri arhitecturale.Prima clădire modestă era caracterizată de stilul roman, care a fost transformat la începutul secolului al XVI-lea în stil gotic. Această reconstrucţie este ilustrată de anul 1510 gravat pe arcul de triumf. Biserica şi-a căpătat forma actuală în 1777, datorită renovării efectuate atunci , azi stilul baroc a devenit dominant în clădire. Peretele de nord, sala de vest respectiv pereţii de front a turnurilor de apărare au formă crestată. Plafonul navei şi sanctuarului este despărţită de chingi sub formă de semicerc , formând astfel sertare. Picturile murale îi reprezintă pe Sfinţii Gheorghe şi Mihai şi Sfânta Treime. Pictura altarului principal în stil baroc târziu îl prezintă pe Sfântul apărător al bisericii Arhanghelul Sf. Mihai. Altarele secundare au fost înălţate în cinstea Lui Isus şi a Mariei. Ornamentul amvonului este Kalvaria, iar pe porţiunea în care este orga se vede figura Sfintei Cecilia.

 O amintire veche, valoroasă , sub formă de cupă, sculptată din piatră, este bazinul de botez din Evul Mediu. În trecut biserica era folosită în comun de Lemnia şi Mereni, dar deoarece este destul de departe de aşezări s-au construit biserici în ambele sate. Azi se ţin slujbe comune doar cu ocazia unor evenimente religioase însemnate.

 

SZENT MIHALYKLIKK