Fotók a felújított templomról

Fotók a felújítás folyamatáról

Szent Mihály templom 3D térkép

A templom felújításának bemutatása érdekében létrehoztunk egy 3D-s térképet, amely tartalmazza a felújított templom összes apró részletét. Segítségével körbe lehet járni a templom összes részét, azokat is amelyek normális esetben nem bejárhatók, így bemutatva teljesen a felújított templomot.

A 3D térképet ide kattintva érhetik el.

COMUNICAT DE PRESĂ

20.12.2023

COMUNA LEMNIA

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT „CONSOLIDARE-RESTAURARE ANSAMBLUL BISERICII ROMANO-CATOLICE „SF. MIHAIL” LEMNIA”

Proiectul  „CONSOLIDARE-RESTAURARE ANSAMBLUL BISERICII ROMANO-CATOLICE „SF. MIHAIL” LEMNIA”,, cod SMIS 119940, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către COMUNA LEMNIA are o valoare totală de 9.026.010,57 lei din care 7.239.711,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 08.02.2018-31.12.2023. Obiectivul general al proiectului este valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu atât pe plan cultural, cât și pe plan social și economic, prin creșterea atractivității turistice a Ansamblului, și implicit, a zonelor comunelor Lemnia și Mereni din județul Covasna.

Rezultatul proiectului este un obiectiv de patrimoniu (Cod LMI: CV-II-a-A-13234) restaurat, protejat și conservat.

Realizarea proiectului contribuie la integrarea bisericii reabilitate în circuitul turistic, creșterea accesabilității în biserică a tuturor categoriilor de turiști respectiv promovarea ofertei turistice a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail” Lemnia.

Date de contact beneficiar:

Comuna Lemnia

Adresa: Jud. Covasna, com. Lemnia, sat Lemnia, nr. 170

Telefon: +40-267 396 182

E-mail: primarlemnia@gmail.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ANUNȚ DE PRESĂ

 14.11.2018

COMUNA LEMNIA ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A ANSAMBLUL BISERICII ROMANO-CATOLICE „SF. MIHAIL” DIN LEMNIA

Începând cu data de 08.02.2018, Comuna Lemnia în parteneriat cu Comuna Mereni, Parohia Romano-Catolică Lemnia și Parohia Romano-Catolică Mereni, implementează proiectul „Consolidare-Restaurare Ansamblul Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail” Lemnia”, cod SMIS 119940, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Termenul de finalizare este 30.11.2021, durata de implementare fiind 46 luni. Valoarea totală a proiectului este de 6.721.364,20 lei, din care 6.569.132,28 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului Consolidare-restaurare Ansamblul Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail” Lemnia este valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu atât pe plan cultural, cât și pe plan social și economic, prin creșterea atractivității turistice a Ansamblului, și implicit, a zonelor comunelor Lemnia și Mereni din județul Covasna.

Date de contact beneficiar:

Comuna Lemnia, Adresa: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Comuna Lemnia, sat Lemnia, nr. 170, jud. Covasna

Telefon: 0724 000 436

E-mail: primarlemnia@gmail.com www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Search

Language